Empat

Empat

Je možné, že empata na prvý pohľad nerozpoznáte, pretože mnoho ľudí to pred svetom ukrýva a je tiež možné, že empata poznáte alebo ním ste. Môže sa zdať, že takýchto ľudí je málo v našej spoločnosti avšak podľa prieskumov ich môže byť pätina populácie, čo je už pomerne veľké číslo. Podiel medzi mužmi a ženami empatmi je podobný. Ja sama som empat a niečo so mnou rezonuje viac a niečo menej. 

Kto je to empat 

Pojem empat môžeme nájsť aj pod názvami hypersenzitívna osoba alebo vysoko citlivá osoba. Každý človek na Zemi môže pociťovať empatiu, ale to hned’ neznamená, že je empat. Nie je to emocionálne rozpoloženie. Empati vidia to, čo iní ľudia nevidia, cítia to čo iní nemusia cítiť a vnímajú svet trošku odlišne. Osoba sa s tým rodí, nedá sa to nadobudnúť, ale empatické správanie sa dá časom nadobnúť a pracoť na ňom. Empat sa rodí s citlivejšou nervovou sústavou. Takže je to fyziologickou záležitosťou. Niekde som čítala, že je to genetické, teda dedí sa to. Podľa čisto subjektívneho môjho pohľadu, mám pocit, že sa teraz rodí čoraz viac malých detí s touto schopnosťou. 

Dar alebo prekliatie?

Hypersenzitivita je darom a zároveň prekliatim. Vlastnosti ako otvorenosť, citlivosť, emocionalita, zranitelnosť, intuitívnosť, dobrosrdečnosť, úslužnosť sa v dnešnej dobe až tak nenosí. Žijeme skôr v patriarchálnom svete, kde je skôr žiadaný presný opak. Je veľké riziko zneužitia senzitívnejších ľudí. Pre ostatných ľudí môže empat pôsobiť ako slabý, krehký, precitlivený, nedisciplinovaný, nestabilný, nevyspytateľný, roztržitý a že nežije pevne na Zemi.

Nervový systém empata je ako príjmač, ktorý treba len sledovať a rozvíjať. Treba, aby si dôveroval, počúval svoj vnútorný svet a ten mu napovie viac. Dobre by si mal zvážiť koho do svojho okolia vpustí, teda naučiť sa vedieť rozlišovať. Hodnoty ľudí si všímať podľa ich činov a nie podľa slov a sľubov. Veľa empatov sa vie dokonale prispôsobiť podmienkam a ľudom okolo. Títo ľudia chcú byť len videní a príjmaní takí akí sú. V istom bode je dobré si uvedomiť, že najlepšie čo môže pre seba urobiť je prestať za každú cenu zapadnúť medzi ostatných ľudí. Byť sám sebou, byť unikátnou osobou a nebyť falošnou kópiou, aby Vás druhý mali radi.

Empati, ktorí nevedia spracovať všetky možné nepríjemné podnety okolo seba môžu mať skôr tendenciu k závislostiam ako je alkohol, drogy, práca atd’. Potrebujú uvoľniť všetok ten pretlak v ich vnútri. 

Ich najčastejšie vlastnosti a schopnosti

Chcela by som napísať aspoň pár vlastností a schopností empata, ale je ich určite omnoho viac. Samozrejme nemusí všetko na každého sedieť na sto percent. 

Schopnosť vcítiť sa do inej osoby alebo aj zvieraťa a absorbovať ich energiu. Koľkokrát si to ani neuvedomujú a preberajú emócie a problémy iných ľudí. V prvom rade si treba uvedomiť či korešpondujú tieto pocity v danom okamihu s nimi. Je dobré si uvedomiť či sa v daný moment nevciťujem do inej osoby alebo situácie. Alebo či im to neuberá energiu, teda ich silu, ktorú potrebujú v tomto už aj tak neľahkom svete. Neraz som sa pristihla ako sa cítim zle, nie kvôli tomu, že by som niečo negatívne prežívala ja. Preberala som problémy ostatných alebo problémy celosvetové a bolo mi z toho ťažko. Charakteristické je aj, že sa cítia zodpovední za to, čo cítia ostatní. Veľmi ťažko sa im vytyčujú hranice a ťažko sa zastanú svojej osoby. Niekedy sa môže stať, že preberajú charakteristiky alebo návyky niekoho iného. Ako napríklad spánkový režim alebo relácie, filmy, hudbu a mnoho iného. Stáva sa, že nevie povedať nie. Myslia si, že sa od neho očakáva, že vždy povieme áno. Oni kvôli harmónii, kľudu alebo že chcú uspokojiť všetky potreby ostatných vždy odpovedajú kladne. Niektorým ľud’om môže pripadať, že niekedy reagujú moc prchko, že sú náladový, pretože nechápu, že sú ovplyvňovaný pocitmi druhých a že reagujú na každý podnet viac vzrušivo. Reagujú tak preto, že cítia aj to, čo na prvý pohľad nie je vidieť. Empati majú často predispozície k rôznym závislostiam. Hľadajú uznanie od druhých. Niekedy vnímajú intuitívne čo im chce druhý povedať  a chápe rozpoloženie iného aj bez dlhých rozhovorov alebo aj bez slov.

Ďalšou vlastnosťou je vysoko citlivá nervová sústava. Naša nervová sústava je oveľa senzitívnejšia a preto je vhodné si občas dopriať čas sami na seba. Ked’ sme v miestach s väčšou koncentráciou ľudí, ako napríklad nákupné stredisko alebo koncert, možeme vnímať všetko okolo seba oveľa intenzívnejšie. Neznamená to, že nebudeme chodiť do väčších skupín ľudí. Len je dobré byť vo svojom strede, poprípade uzemniť sa. 

Sú extrémne citliví na násilie, utrpenie, boje a nenávisť. Teda filmy s veľkým násilým im nerobia dobre. Mne osobne robil problém pozerať aj televízne noviny. Niektorým empatom nemusí byť príjemné ani moc kriku, hluku alebo príliš veľa svetla. Tak isto môže ľud’om robiť problém rôzne pachy. Dokonca sa môže stať, že vnímate niekoho ťažkú životnú situáciu ako napríklad jeho zdravotné problémy a že sa u vás objavia rovnaké symptómi na tele ako u neho. Empatom prospieva pobyt v prírode a nabíja ich novou energiou. Často ked’ sa potrebujú stiahnuť do seba a neprejavovujú sa, môže druhým pripadať ako veľmi mlčanlivý alebo nespoločenský. V emóciach ked‘ ešte nevedia so sebou pracovať často skáču z jedného extrému do druhého extrému. Tak ako veľmi senzitívne vie precítiť negatívne pocity, vie na druhú stranu prežívať tie krásne chvíle. Často plačú, čo môže vyvolávať dojem, že sú labilní. Ale ten plač z nich vyplavuje všetko napätie. Je to očista. Takže prežívajú vo vnútri celú škálu svojich nálad.

Zakladajú si na harmónii vo vzťahoch. V prostredí kde žijú a pracujú sa snažia byť bez stresu, v pokoji a harmónii. Často pôsobia v skupinách ako mediátori a všetko urovnávajú. Hádky nemajú radi. Naše zázemie, ako je náš domov, je pre nás mimoriadne dôležité miesto. Tam sa potrebujeme cítiť v bezpečí, príjemne a dobíjať sa. To platí aj namiestach kde trávime veľa svojho času ako je napríklad pracovné miesto. Ja osobne pociťujem harmóniu a disharmóniu vo farbách. Často ked’ vidím farby, ktoré k sebe vôbec nesedia, hned’ spozorniem alebo mi bijú do očí. Veľa empatov máva sklony k umeniu ako je tanec, hudba, maľba, kultúra, spev alebo k remeselným prácam. Láka ich harmónia a krása či už v obliekaní, interiérovom dizajne a podobne. Prospešné je čistenie vecí a priestorov alebo vytried’ovanie nepotrebných vecí. 

Veľkorysé, úprimné, otvorené srdce a túžba podať druhým pomocnú ruku. Pozor by si však mali dať na to, že uprednostňujú potreby iných pred svojimi.

Zastávajú sa bezmocných ľudí alebo zvierat, lebo s nimi súcitia. Niekedy nie len súcitia, ale aj prežívajú ich utrpenie. Zanedbávajú svoje potreby a túžby. Sú dôverčiví ľudia a niekto by ich označil ako naivky. Veľa takýchto ľudí priťahuje práca ako doktori, sestry, terapeuti, opatrovatelia, poradcovia a podobne. Niektorí empati sa môžu cítiť zle len ked’ dostanú kompliment, pretože veria, že oni si ho nezaslúžia. Empati priťahujú energetických upírov, ktorí potom následne uberajú z nich energiu a silu. Podstatné je však vedenie a podpora empatov už v detstve. Samozrejme veľmi málo z nás sme boli správne pochopený a nie to ešte vedený a vychovávaný našimi blízkymi a okolím. 

Potom tu je schopnosť, ktorá skôr poukazuje na nehmotný svet a tou je schopnosť vnímať okolité energie a schopnosť vnímať a príjmať informácie uložené v energetickom poli. Empati majú lepšie rozvinutú intuíciu a vnímanie je väčšie, preto môžu vnímať aj nehmotné veci, ktorým častokrát druhý nechápu alebo tomu neveria. Vedia skôr rozlíšiť ked’ im niekto klame alebo niečo zamlžuje. Veľa empatov vie dopredu čo sa stane.  

Ako sa udržať vo svojom strede a starostlivosť o seba

Súčasťou cesty k rovnováhe je naučiť sa naladiť na svoje vnútro, emocionálne dozrieť, starať sa o svoje energetické pole, aby nám z neho neuchádzala životodarná sila a energia. Čistiť sa od negatívnych vplyvov. Ked’ dôjde k narušeniu našej rovnováhy, naučiť sa dostať k nej naspäť.  Ako sa hovorí tréning robí majstra.

Situácie ako hádky, každodenný zhon a stres nás dosť ovplyvňujú vzhľadom na našu citlivú nervovú sústavu. Práve preto je vhodná každodenná psychohygiena. Nahromadením negatívnych prežitkov to môže viesť ku zdravotným problémom. 

Revízia alebo sebakontrola

Môže sa vykonať pred spaním alebo počas dňa. Lahnem si poprípade si uvolnene sadnem. S kľudom sa pomaly nacítim aké mám mentálne, fyzické, emocionálne rozpoloženie. Mne pomáha si pri tom zatvoriť oči, kvôli spojeniu sa sama so sebou. Treba si zvedomiť čo cítime na fyzickej úrovni. Čo nám telo chce povedať pri určitých spomienkach nahromadených z celého dňa. Či vnímame ztuhnutie alebo bolesť. Potom čo pri tom cítim? Aké pocity cítim? Aké emócie to vo mne vyvoláva? Treba sa zamyslieť, či sme nedovolili, aby nám niekto narušil naše hranice. Možno počas dňa natrafíte na deštruktívne vzorce správania, ktoré sa stále opakujú. Alebo návyky, ktoré nám už neslúžia a môžeme ich už odložiť. 

Meditácie alebo pod’akovanie

Meditácií človek nájde na internete veľa. Môžu byť vedené podľa videa alebo v tichosti sám so sebou. Ja mám svoju, s ktorou začínam deň pred tým ako vstanem z postele. Najlepšie je, ak si človek z toho urobí svoju rutinu, tak ako napríklad umývanie zubov. 

Pod’akujem sa zdroju ( Bohu, Stvoritelovi, vesmíru, nazvite si to ako chcete) za všetko čo mám a precítim to. 

Dychové cvičenia

Na internete sú ľahko dohladateľné videa s dychovými cvičeniami. Toto cvičenie je najlepšie vykonávať v pohodlí domova ked’ je človek sám. Samozrejme ked’ je už prax, dá sa táto dychová technika využívať kdekoľvek aj pred ťažkou, napätou situáciou. 

Mne osobne sa osvedčila technika dýchania spolu s uzemňovaním. Uzemnenie odporúčam aj napríklad v nákupnom centre, kde je masa ľudí a ľahko nás môžu negatívne ovplyvniť. Uvediem príklad uzemnenia. Predstavím si, že z chodidiel nôh mi začnú rásť korene. Tieto korene smerujú do zeme a po styku so zemou sa rozrastajú do jej hlbín. Ako do hĺbky tak aj do šírky. Prechádzajú všetkými geologickými vrstvami až do samotného jadra Zeme. Jadro Zeme si predstavím ako obrovský kryštál bielej farby, ktorý pulzuje. Tento kryštál pre mňa predstavuje srdce Matky Zem. Moje korene toto srdce, tento kryštál obopnú a ja poprosím Matku Zem, aby prijala všetko nepotrebné čo mi neslúži a zaťažujeme ma. Môžete si aj vymenovať konkrétne ako napr. smútok, strach, obavy, žiarlivosť, agresivita, hnev, úzkosť, nestabilita, krivda a podobne. Predstavím si ako toto všetko ide skrze moje korene k nej a poprosím ju, aby všetko vymenované pretransformovala na niečo lepšie, užitočné ako napríklad ako výživu teda humus pre pôdu. Niekedy ked’ sa neponáhlam, požiadam od nej výživu a vizualizujem si ako cez tieto isté korene, ale opačným smerom, teda ku mne ide táto výživná energia. Pod’akujem.  

Qigong

Qigong je meditácia v pohybe a práca s energiou. Harmonizuje myseľ a telo. Je zameraný na pohyb, dych a nemyslenie. Cviky sú zamerané tiež na harmonizáciu orgánov, meridiánov a na vnímanie energií. Qigogng je vhodný aj pre začiatočníkov. 

Na vedené online cvičenie Qigongu sa dá zaregistrovať na Facebooku Destination Blue alebo cez www.coconut.sk

Vydymovanie a kryštály

Vydymovanie a kryštály som dala spolu, pretože ked’ vydymujete domácnosť rovno môžete očistiť vydymením aj kryštály. Vydymuje sa sušenými rastlinami ako šalviou, palo santo, sladká tráva a podobne. Slúži ako očista od negatívnych energií v priestore a ako očista kryštálov. Niektoré kryštály sa očisťujú aj vodou alebo zakopaním do zeme. Kryštály navyšujú vibráciu, pomáhajú pri rôznych zdravotných problémoch. Najlepšie si vyhľadať na internete alebo v knihe konkrétny kryštál a popis k nemu. 

Afirmácie 

Afirmovanie môžete vykonávať kedykoľvek počas dňa, ale postrehla som, že väčšina ľudí afirmuje pred spaním. Pomocou vyslovenia stále opakujúcich jednotlivých fráz sa naladíme na vyššiu frekvenciu. Je dobré počas afirmácie si pomáhať dychovými cvičeniami ale nemusíte.

Esenciálne oleje z rastlín

Esenciálne oleje používame pomocou difuzéra, aromalampy alebo sa nanesú priamo na telo. Ďalej môžeme esenciálne oleje kompinovať s epsomskou soľou do kúpeľa. Zvyšujú vibrácie v prostredí kde sa používajú. 

Hranice 

Hranice nám pomáhajú vytvoriť pocit bezpečia. Pomáhajú nám vyjadriť čo aktuálne potrebujeme, udržiavať rovnováhu a predísť preťaženiu. Je potrebné vytýčenie svojich vlastnych hranic, pretože empati môžu rýchlo vkĺznuť do toho, že nevedia kde sa končí ich priestor a kde začína druhého. Je pre nich niekedy typické, že sa nechajú pohltiť potrebami iných. 

Napíšem vzor, ktorý je predovšetkým z pohľadu ženy, ale také isté vzory by sme našli aj v mužskom svete. My ženy sme od malička vedené k tomu, že sa máme predovšetkým postarať o našich blízkych. Seba a svoje potreby koľkokrát potláčame. Je nám to vo veľkej miere vštepované od malička vzorom alebo slovne od naších mám, starých mám a tak isto spoločnosťou. Sú to programy, ktoré si často už ani neuvedomujeme a prijali sme ich ako niečo normálne. Potom je problém si stanoviť HRANICE a povedať NIE. Je potrebné spoznať svoje potreby, túžby a následne ich aj vyjadriť. 

Ako som prišla na to, že som empat 

Možno mnoho ľudí už vie, že našim najväčším zrkadlom sú naši milovaní. Tak tomu bolo aj u mňa. Neriešila som svoju osobu do hĺbky celé roky. To prečo sa správam, ale hlavne prečo cítim a vnímam svet inak, viac citlivo som si spojila so svojou dcérou. Manžel veľakrát okomentoval správanie našej dcérky ako prehnané alebo jej správanie občas prirovnával k môjmu správaniu. Začala som si všímať aj ja podobnosti, ale nahovárala som si, že sme také, lebo sme obidve ženského pohlavia. Pamätám si, že párkrát som sa snažila niečo nájsť na internete, ale nenašla som to, čo by ma uspokojilo. Chcela som porozumieť svojmu dieťaťu, prečo sa správa tak citlivo na niektoré vnemy. Po čase mi do cesty prišiel sám článok o hypersenzitívnych ľud’och. Porozumela som viac svojej dcére, ale hlavne som začala chápať sama sebe, svojmu správaniu. Konečne som pochopila prečo je pre mňa také dôležité byť občas sama. Prečo tak veľmi prežívam to, čo sa na prvý pohľad zdá, že sa ma netýka. Všetko som nasávala do seba, ako vnemy tak aj ľudí okolo seba a nevedela som to. Vyčerpávalo ma to. Bola som veľmi rada, že konečne rozumiem svojmu rozpoloženiu a nie som divná. Som len EMPAT. Vnímam veci, pocity, emócie, pachy, svetlo no skoro všetko viac senzitívnejšie. Preto môžem byť z toľkých podnetov okolo seba skôr unavená a reagovať podráždene pokiaľ nevykonávam pravidelne psychohygienu. Od kedy pravidelne meditujem a starám sa o seba, všimla som si, že som viac v rovnováhe ako ktokoľvek iný, ktorý ani nie je empat. Vd’aka tejto predispozícií, ale na druhej strane vnímam nehmotné, neuchopitelné veci, ktoré možno druhí ľudia nevnímajú alebo sa k nim musia dopracovať dlhšou prácou na sebe. 

Záver 

Už od malička som pociťovala veľkú citlivosť na podnety okolo mňa. Ale myslela som si, že to tak majú všetci, len to vedia lepšie potlačiť. Myslela som si, že citlivosť je niečo nežiaduce a bola som za ňu odsudzovaná a nálepkovaná. Tak som sa ju naučila niekedy potláčať, inokedy schovávať a nahadzovať na seba všetky možné masky aké sa len dali. Som rada, že informácie o tom, kto je to EMPAT sa dostali aj ku mne a ja som samu seba viac pochopila. Preto chcem o tejto téme nie len napísať, ale aj o nej častejšie v spoločnosti hovoriť, aby sa tento pojem medzi ľudmi bral ako niečo prirodzené a bežné.

Dúfam, že tento príspevok pomohol trochu pochopiť svoju alebo blízkeho povahu, vnútorný potenciál, schopnosti, talenty a predispozície. Každý z nás máme na čom pracovať, ale základom je poznať samého seba. 

14 thoughts on “Empat

 1. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. Its always helpful to read through content from other authors and practice a little something from other web sites.

 2. Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

 3. Can I simply say what a comfort to uncover somebody who genuinely knows what they are discussing on the net. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of the story. I cant believe you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 4. I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you book marked to check out new things you postÖ

 5. Im very happy to uncover this site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you book marked to see new information in your site.

 6. מניע דיון בהחלט שווה תגובה. אני מאמין כי אתה צריך לפרסם יותר על זה נושא, זה לא יכול להיות טאבו עניין אבל בדרך כלל אנשים לא לדבר על אלה נושאים . אל הבא! לחיים !!

 7. Thanks for finally writing about > Empat – Avangea < Loved it!

 8. I got this website from my pal who shared with me regarding
  this web site and now this time I am visiting
  this web site and reading very informative articles here.

 9. Spot on with this write-up, I actually believe this web
  site needs far more attention. I’ll probably be back
  again to see more, thanks for the information!

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *